Za zimu bez
(c)hladu!

Dostupná zelená energia a teplo domova
pre všetkých

Viac informácií
Zničená budúcnosť fosílnymi palivami
125 000 podpisov
Zelená budúcnosť pre všetkých

Energetická kríza
sa dotýka každého
a každej z nás.

Keď chceme zimu bez (c)hladu, potrebujeme skutočné riešenia. Zimu potrebujeme nielen nejako prežiť, potrebujeme ju prežiť dôstojne. Zároveň by sa táto situácia nemala zopakovať o rok. Vláda musí pomôcť ľuďom, ktorí sa pre vysoké ceny energií ocitnú v tiesni. Musí tiež investovať do znižovania spotreby energie a rozvíjať zelenú energetiku založenú na obnoviteľných zdrojoch. Všetci totiž máme právo prežiť zimu ako ľudia.

3,055,690,000 miliardy €

Túto sumu Slovensko zaplatilo za plyn od 1.1. 2022 do 31.7. 2022.

Prečo sme sa tu
ocitli a ako z toho
von?

Čelíme sociálnej, energetickej a environmentálnej kríze, ktoré majú korene v našej závislosti od fosílnych palív. Rastú ceny plynu a následne ceny energií. Hrozí, že množstvo rodín upadne do energetickej chudoby. Ľudia budú postavení pred neľahké rozhodnutie: buď zaplatiť vysoké účty za energie a mať doma teplo alebo položiť jedlo na stôl.

Ako von
z energetickej
krízy?

Ako von
z energetickej
krízy?

Hlavnú zodpovednosť nesie vláda. Tá má prostriedky na to, aby poskytla finančnú úľavu ľuďom počas náročnej zimy, ale rovnako riešila problém systémovo. Všetci ľudia, vrátane tých najzraniteľnejších skupín, by mali mať šancu zbaviť sa závislosti od fosílneho plynu cez opatrenia na zníženie spotreby a prejsť na obnoviteľné zdroje energie.

Naše
požiadavky

Okamžitá
finančná pomoc

Treba čo najskôr zabezpečiť finančnú štátnu pomoc zraniteľným domácnostiam a ľuďom, aby sa túto zimu neprepadli do energetickej chudoby. Potrebujeme adresnú pomoc skupinám, ktorých sa zvyšovanie cien plynu a energií dotkne najviac.

Viac informácií Menej informácií
Obnova a
modernizácia budov

Najlacnejšia energia je tá, ktorú neminieme. Vláda musí naštartovať komplexnú obnovu budov a to tak, aby si ju mohol dovoliť každý z nás. Je to najlacnejší a najrýchlejší spôsob ako ušetriť energie a uľaviť našim peňaženkám.

Viac informácií Menej informácií
Zelená dostupná
energia pre všetkých

Do súčasnej krízy nás dostala závislosť od fosílnych palív a preto treba naštartovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Tie sú základom pre lokálny a spravodlivý energetický systém, ktorý je v súlade s potrebou riešiť klimatickú krízu. Obnoviteľné zdroje energie - solárna, veterná a geotermálna, sú cestou k trvalému zníženiu cien za energie. Vláda musí urýchliť a zefektívniť ich zavádzanie a umožniť tak ľuďom dostupnejšie varianty, ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory či fotovoltické panely.

Žiadame:
 • Vláda sa musí zaviazať, že do roku 2030 bude aspoň 50 % našej energie pochádzať z obnoviteľných zdrojov - veterná, solárna a geotermálna energia.
 • Zaviesť program rozsiahleho zavádzania obnoviteľných zdrojov energie. Zraniteľné a nízkopríjmové domácnosti, pre ktoré predstavujú financie jednu z hlavných bariér pri prechode na obnoviteľné zdroje, by od programu dostali 100 %-né pokrytie vstupných investícií.
 • 75 % pokrytie investícií do obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti, ktoré nespadajú pod zraniteľné a nízkopríjmové.
 • Zabezpečiť prístup k bezúročným pôžičkám na financovanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou domácností s nadštandardným príjmom.
 • Znížiť byrokratické zaťaženie a odstrániť administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlemu a efektívnemu prechodu na obnoviteľné zdroje energie.
Viac informácií Menej informácií
Skoncovanie so závislosťou
od drahého plynu

Je načase ukončiť závislosť od fosílneho plynu. Zhoršuje klimatickú zmenu a je jednou z hlavných príčin, prečo dnes čelíme najhoršej energetickej kríze za posledné desaťročia.

Viac informácií Menej informácií

Formulár na
podpísanie výzvy

Všetci máme právo na zimu bez (c)hladu a dostupnú zelenú energiu a teplo

Výzvu na prežitie zimy bez (c)hladu podporili aj tieto environmentálne a sociálne orientované organizácie a hnutia na Slovensku:

Často kladené otázky

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov

Nastaviť koláče