Za zimu bez
(c)hladu!

Dostupná zelená energia a teplo domova pre všetkých.

Viac informácií
Zničená budúcnosť fosílnymi palivami
889 podpisov
Zelená budúcnosť pre všetkých

Energetická kríza
sa dotýka každého
a každej z nás.

Keď chceme zimu bez (c)hladu, potrebujeme skutočné riešenia. Zimu potrebujeme nielen nejako prežiť, potrebujeme ju prežiť dôstojne. Zároveň by sa táto situácia nemala zopakovať o rok. Vláda musí pomôcť ľuďom, ktorí sa pre vysoké ceny energií ocitnú v tiesni. Musí tiež investovať do znižovania spotreby energie a rozvíjať zelenú energetiku založenú na obnoviteľných zdrojoch. Všetci totiž máme právo prežiť zimu ako ľudia.

3,055,690,000 miliardy €

Túto sumu Slovensko zaplatilo za plyn od 1.1.2022 do 31.7.2022.

Prečo sme sa tu
ocitli a ako z toho
von?

Čelíme sociálnej, energetickej a environmentálnej kríze, ktoré majú korene v našej závislosti od fosílnych palív. Rastú ceny plynu a následne ceny energií. Hrozí, že množstvo rodín upadne do energetickej chudoby. Ľudia budú postavení pred neľahké rozhodnutie: buď zaplatiť vysoké účty za energie a mať doma teplo alebo položiť jedlo na stôl.

Ako von
energetickej
krízy?

Ako von
energetickej
krízy?

Hlavnú zodpovednosť nesie vláda. Tá má prostriedky na to, aby poskytla finančnú úľavu ľuďom počas náročnej zimy, ale rovnako riešila problém systémovo. Všetci ľudia, vrátane tých najzraniteľnejších skupín, by mali mať šancu zbaviť sa závislosti od fosílneho plynu cez opatrenia na zníženie spotreby a prejsť na obnoviteľné zdroje energie.

Naše
požiadavky

Okamžitá
finančná pomoc

Treba čo najskôr zabezpečiť finančnú štátnu pomoc zraniteľným domácnostiam a ľuďom, aby sa túto zimu neprepadli do energetickej chudoby. Potrebujeme adresnú pomoc skupinám, ktorých sa zvyšovanie cien plynu a energií dotkne najviac. Vláda musí zaručiť, že všetci budeme môcť prežiť túto zimu bez (c)hladu. Nikto by nemal byť postavený pred voľbu medzi jedlom alebo teplom domova.

Žiadame:
 • Cielenú a adresnú pomoc pre zraniteľné domácnosti vo forme energetických poukážok, priamych transferov alebo navýšeného a zjednodušeného príspevku na bývanie.
 • Zákaz odpojenia a ochranu pred vysťahovaním pre zraniteľné domácnosti a obyvateľov minimálne do konca vykurovacej sezóny 2023.
 • Prístup k zníženým cenám energií pre verejnoprospešné zariadenia, ako sú nemocnice, sociálne domovy, školy, detské domovy, a pod. aspoň do konca vykurovacej sezóny 2023.
Viac informácií Menej informácií
Obnova a
modernizácia budov

Najlacnejšia energia je tá, ktorú neminieme. Vláda musí naštartovať komplexnú obnovu budov a to tak, aby si ju mohol dovoliť každý z nás. Je to najlacnejší a najrýchlejší spôsob ako ušetriť energie a uľaviť našim peňaženkám. Obnova budov sa musí stať štátnou prioritou, byť administratívne nenáročná a dostupná pre všetkých.

Žiadame:
 • Navýšiť pôvodný neambiciózny cieľ vlády obnoviť iba 30 000 domov do roku 2026 tak, aby Slovensko každoročne obnovilo 3 % domácností (t.j. 30 000 domov ročne).
 • Zaviesť rozsiahly program obnovy budov, ktorý pokryje 100 % investícií pre zraniteľné a nízkopríjmové domácnosti. Nedostatok financií predstavuje totiž pre ľudí jednu z hlavných bariér pri obnove budov.
 • Dotácie na obnovu domov pre domácnosti, ktoré nespadajú do kategórie najzraniteľnejších či nízkopríjmových treba odstupňovať podľa výšky príjmov, aby ľudia s nižšími príjmami dostali vyššiu dotáciu.
 • Zabezpečiť prístup k bezúročným pôžičkám na financovanie investícií do obnovy domov s výnimkou domácností, ktoré vykazujú nadštandardné príjmy.
 • Znížiť byrokratické zaťaženie a odstrániť administratívne bariéry štátnej pomoci pri obnove budov.
Viac informácií Menej informácií
Zelená dostupná
energia pre všetkých

Do súčasnej krízy nás dostala závislosť od fosílnych palív a preto treba naštartovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Tie sú základom pre lokálny a spravodlivý energetický systém, ktorý je v súlade s potrebou riešiť klimatickú krízu. Obnoviteľné zdroje energie – solárna, veterná a geotermálna, sú cestou k trvalému zníženiu cien za energie. Vláda musí urýchliť a zefektívniť ich zavádzanie a umožniť tak ľuďom dostupnejšie varianty, ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory či fotovoltické panely.

Žiadame:
 • Vláda sa musí zaviazať, že do roku 2030 bude aspoň 50 % našej energie pochádzať z obnoviteľných zdrojov – potrebujeme rozvíjať veternú, solárnu a geotermálnu energiu.
 • Zaviesť program rozsiahleho zavádzania obnoviteľných zdrojov energie. Zraniteľné a nízkopríjmové domácnosti, pre ktoré predstavujú financie jednu z hlavných bariér pri prechode na obnoviteľné zdroje, by od programu dostali 100 %-né pokrytie vstupných investícií.
 • Dotácie na nákup obnoviteľných zdrojov (ako sú tepelné čerpadlá, fotovoltické panely či solárne kolektory) pre domácnosti, ktoré nespadajú do kategórie najzraniteľnejších či nízkopríjmových treba odstupňovať podľa príjmov, aby ľudia s nižšími príjmami dostali vyššiu dotáciu.
 • Zabezpečiť prístup k bezúročným pôžičkám na financovanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou domácností s nadštandardným príjmom.
 • Znížiť byrokratické zaťaženie a odstrániť administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlemu a efektívnemu prechodu na obnoviteľné zdroje energie.
Viac informácií Menej informácií
Skoncovanie so závislosťou od drahého plynu

Je načase ukončiť závislosť od fosílneho plynu. Zhoršuje klimatickú zmenu a je jednou z hlavných príčin, prečo dnes čelíme najhoršej energetickej kríze za posledné desaťročia. Vláda musí namiesto investícií do novej plynovej infraštruktúry investovať do lacnej a obnoviteľnej energie. Investície do novej plynovej infraštruktúry by krajinu na ďalšie desaťročia pripútali k drahému a nečistému zdroju energie. Obnoviteľné zdroje naopak vrátia Slovensku energetickú slobodu.

Žiadame:
 • Okamžite zastaviť všetky investície do akejkoľvek novej plynárenskej infraštruktúry a rozvoja plynárenských produktov.
 • Ukončiť predaj nových plynových kotlov do roku 2025. Každý starý kotol nahradiť vykurovaním z obnoviteľných zdrojov, elektrinou alebo pripojením na centrálne zásobovanie teplom.
 • Pripraviť plán a časový harmonogram pre útlm využívania fosílneho plynu do roku 2035.
Viac informácií Menej informácií

Formulár na
podpísanie výzvy

Všetci máme právo na zimu bez (c)hladu a dostupnú zelenú energiu a teplo.

Áno, chcem dostávať Greenpeace newsletter s novinkami. Týmto súhlasím so spracovaním uvedených údajov na účely pravidelného zasielania noviniek prostredníctvom emailu. Z odberu newslettera sa môžem kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz s názvom Odhlásiť sa na konci každého newsletteru. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu informácií, ktoré som uviedol/uviedla. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujem osobne, slobodne, vážne a informovane s vedomím, že ho môžem kedykoľvek odvolať.(Povinné)
Hidden
Subscriptions SK Petition Info
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Často kladené otázky

 • Prečo sa Greenpace venuje práve tejto téme?

  Greenpeace sa dlhodobo venuje klimatickej kríze, ktorú spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Na to, aby sme sa vyhli čo najhorším scenárom klimatického kolapsu, ich musíme prestať využívať. Závislosť sveta od fosílnych palív, a to hlavne fosílneho plynu, tiež poháňa nárast cien energií a infláciu. Na oba problémy sú odpoveďou opatrenia, ktorými znížime energetickú spotrebu, začneme rozvíjať obnoviteľné zdroje elektriny a tepla a zvyšovať energetickú efektívnosť napr. prostredníctvom obnovy budov. Tieto však vyžadujú vstupné investície, ktoré si mnohí nemôžeme dovoliť. Preto chceme, aby vláda naštartovala potrebné opatrenia do obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov a zaručila, že si ich bude môcť dovoliť úplne každý. Žiadame tiež cielenú pomoc pre zraniteľné domácnosti a ľudí, aby sa zvládli vyrovnať s vysokými cenami energií. Výzvou chceme presadiť krátkodobé riešenia, ktoré okamžite pomôžu zasiahnutým osobám a inštitúciám, a tiež dlhodobé zmeny na vládnej úrovni, ktoré budú problém riešiť systémovo a aj do nasledujúcich rokov.

 • Čo má energetická kríza spoločné s tou klimatickou?

  Súčasná klimatická a energetická kríza majú spoločného menovateľa a tým sú fosílne palivá. Ich spaľovanie spôsobuje nárast skleníkových plynov v ovzduší, ktoré otepľujú našu planétu. Fosílne palivá, a to hlavne fosílny plyn, tiež stoja za nárastom súčasných cien energii. Dobrou správou je, že rovnakými opatreniami môžeme riešiť obe krízy naraz – energetickú aj tu klimatickú. Potrebujeme začať šetriť a efektívne využívať energiu a nahrádzať plyn, ropu a uhlie čistými obnoviteľnými zdrojmi energie. Tie majú aj ďalšie výhody, ktoré naplno pociťujeme v súčasnej energetickej kríze, ako je energetická nezávislosť od dovozu fosílnych palív a zniženie nákladov na energie. Nižšie náklady na energie znamenajú aj viac ušetrených peňazí do rodinných rozpočtov a verejných financií.

 • Kto môže za energetickú krízu?

  Súčasný nárast cien elektriny a tepla spôsobil prudký nárast cien zemného plynu od začiatku roka 2021 v dôsledku zvýšeného dopytu po plyne súvisiacim so zotavením ekonomík po pandémii, obmedzených dodávok a hrozby úplného odpojenia od ruského plynu spojený s vojnou na Ukrajine. Ide o ceny plynu na priame vykurovanie, ale aj o ceny plynu, ktorý je určený na vykurovanie z teplární alebo na výrobu elektriny. Za túto krízu však môže aj dlhodobé prehlbovanie závislosti od dovozu plynu zo strany politikov. To dostalo Slovensko a jeho obyvateľov do situácie, keď sú odkázaní na veľmi drahý zdroj elektriny a tepla – plyn. Slovensko musí začať energiami šetriť a zároveň prechádzať na obnoviteľné zdroje energie. Týmto spôsobom možno vyrábať teplo aj elektrinu lacno a bez nutnosti spoliehať sa na nespoľahlivé a drahé dodávky fosílneho plynu či iných fosílnych palív.

 • Sú riešenia, ktoré žiadate realizovateľné v priebehu najbližších mesiacov?

  Dobrou správou je, že riešenia sú na stole. Priama finančná pomoc zraniteľným domácnostiam postihnutým vysokými cenami energií sa musí zrealizovať čo najrýchlejšie, v priebehu nasledujúcich týždňov. Pokiaľ ide o prechod na obnoviteľné zdroje energie, výstavba obnoviteľných zdrojov ako napr. fotovoltických panelov, solárnych kolektorov či tepelných čerpadiel, sa môže zrealizovať v priebehu niekoľkých mesiacov. Čas potrebný na postavenie geotermálnej elektrárne alebo teplárne je približne 36 mesiacov. Solárne a fotovoltické panely možno inštalovať v priebehu 3-9 mesiacov. Veternú elektráreň, ktorá spolu s fotovoltickými panelmi môže nahradiť elektrinu vyrábanú plynom, možno postaviť za 12 mesiacov. Inštalácia tepelného čerpadla je realizovateľná v priebehu niekoľkých mesiacov v prípade, ak má dom adekvátne navrhnuté rozvody kúrenia a netreba realizovať hĺbkové stavebné úpravy. O niečo časovo náročnejšie opatrenia sa týkajú obnovy budov. Aj tu však dokáže vláda robiť krátkodobé opatrenia, ako napríklad uhradiť dotácie na výmenu netesniacich okien, dverí či striech, ktoré výrazným spôsobom pomôžu znížiť spotrebu energií.

 • Prečo by som mal/a podpísať výzvu?

  Súčasný energetický systém založený na fosílnych palivách jednoducho nefunguje. Nielen, že nás neustále posúva o krok bližšie ku klimatickému kolapsu, ale má na svedomí aj súčasný rast cien energií. Mnoho ľudí bude túto zimu stáť pred rozhodnutím či zaplatiť účty za energie alebo si kúpiť jedlo. Preto musí štát poskytnúť zraniteľným domácnostiam okamžitú cielenú pomoc, ktorá zabráni ešte hlbšiemu prepadu do energetickej chudoby. Okrem toho musia vládne opatrenia zabezpečiť všetkým občanom istotu, že ich podobná kríza nebude obťažovať aj v nasledujúcich rokoch. Na to treba masívne podporiť opatrenia na šetrenie energií a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a tepla, ktoré sú základom lokálnej, spravodlivej a zelenej energetiky. Riešenia, ako ľuďom uľahčiť túto zimu, sú na stole. Vďaka tvojmu podpisu a podpore dokážeme zatlačiť na vládu, aby začala okamžite konať, pretože od toho závisí dôstojný a kvalitný život nás všetkých. A to nielen počas tejto zimy, ale stále.

 • Akým spôsobom môžem ešte podporiť vaše požiadavky na vládu?

  Súhlasíš s našimi požiadavkami vláde? Skvelé! Znamená to, že si za “Zimu bez (c)hladu!”. Svoju podporu nám môžeš vyjadriť tak, že podpíšeš výzvu, budeš ju zdieľať na sociálnych sieťach/profiloch alebo tak, že ju budeš zdieľať so svojou databázou v rámci newsletteru. Ak sa chceš zapojiť aktívnejšie, pridaj sa k našim dobrovoľníkom! Každé zdieľanie náš poteší. Ak máš konkrétnu otázku, radi ju zodpovieme na info.slovakia@greenpeace.org.

 • Má Greenpeace tipy ako šetriť počas tejto zimy?

  Existuje množstvo spôsobov, ako znížiť svoju spotrebu energií, ako je napríklad znížená teplota vykurovania, kratší čas sprchovania, odmrazenie chladničky či varenie s pokrievkou. Žiadne z týchto opatrení, ale nezníži našu spotrebu tak, ako život v obnovenom dome poháňanom obnoviteľnými zdrojmi. Najlepší tip na šetrenie energiou je dať si sveter, urobiť si teplý čaj a požadovať po politikoch, aby sa pustili do práce a uľahčili nám všetkým túto zimu!

 • Ako budú použité moje osobné údaje?

  Rešpektujeme tvoje súkromie a preto budú tvoje osobné údaje použité výhradne za účelom výzvy “Za zimu bez (c)hladu” a podliehajú príslušným pravidlám ochrany osobných údajov. V prípade súhlasu s pravidelným zasielaním noviniek sa vieš podľa pravidiel o ochrane osobných údajov kedykoľvek z odberu noviniek odhlásiť prostredníctvom kliknutia na odkaz v newsletteri s názvom Odhlásiť alebo kontaktovaním na adrese info.slovakia@greenpeace.org. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdeš TU.

Nastaviť koláče